ГЛЮКЋЗЕН, ‑зна, ‑зно, мн. ‑зни, прил. Кой­то се от­на­ся до глю­ко­за, кой­то съ­дър­жа глю­ко­за; гли­ко­зен. Глю­ко­зен раз­т­вор. Глю­ко­зен си­роп.