EN

Начало

Институтът за български език (ИБЕ) е един от най-старите институти на Българската академия на науките, който от 2004 г. носи името „Професор Любомир Андрейчин“.

 

 

Институтът е научен център за изследване и описание на българския език – на неговото съвременно състояние, на историята му, на диалектното многообразие в него и на връзката му с други езици.

 

 

Мисията на Института за български език са фундаменталните, научно-приложните и експертните изследвания на българския език и определянето на националната езикова политика.Публикуваните от Института речници и граматики имат характер на официални нормативни документи.

 

 

Институтът отстоява интересите на Република България по въпросите на националната идентичност и езиковата равнопоставеност.

 

 

Приоритетните области в научните изследвания на Института за български език са:

 

Институтът за български език извършва различни услуги за целите на институции и граждани.

 

Днес, 73 г. след своето основаване, Институтът за български език се състои от 10 научни секции и библиотека.