EN

Сътрудници

проф. д-р Мария Кирилова Китанова – ръководител на СЕ


проф. д.ф.н. Мариана Василева Георгиева-Бенчева


доц. д-р Йоанна Христова Кирилова


доц. д-р Калина Стефанова Мичева-Пейчева – секретар


доц. д-р Марияна Христова Витанова


доц. д-р Палмира Радославова Легурска (бивш сътрудник)


гл. ас. д-р Надежда Валентинова Николова


ас. Теодора Кръстева


филолог Цветелина Георгиева Ангелова


доц. д-р Неда Димитрова Мутафчиева (бивш сътрудник)