EN

Сътрудници

проф. д-р Мария Кирилова Китанова – ръководител на СЕ


проф. д.ф.н. Мариана Василева Георгиева-Бенчева


доц. д-р Марияна Христова Витанова


доц. д-р Неда Димитрова Мутафчиева


доц. д-р Палмира Радославова Легурска


гл. ас. д-р Йоанна Христова Кирилова


гл. ас. д-р Надежда Валентинова Николова


гл. ас. д-р Калина Стефанова Мичева-Пейчева – секретар


Теодора Кръстева – филолог-специалист