EN

Сътрудници

Секция за етнолингвистика

 

 

доц. д-р Мария Кирилова Китанова – ръководител на СЕ

 

e-mail: miyak@abv.bg;сл.тел. +3592 8369840; каб. 620

 

 

проф. д.ф.н. Мариана Василева Георгиева-Бенчева - в неплатен отпуск

 

e-mail: mv.georgieva@abv.bg; сл.тел. +3592 8580492; каб. 620

 

 

доц. д-р Палмира Радославова Легурска

 

e-mail: palmiralegurska@abv.bg; сл.тел. 02 9792938; каб. 508

 

  

доц. д-р Марияна Христова Витанова

 

e-mail: marvit@abv.bg; сл.тел. +3592 8519597; каб. 620

 

 

доц. д-р Неда Димитрова Мутафчиева

 

e-mail: neda.d.pavlova@gmail.com; сл.тел. +3592 8250748; каб. 620

 

 

гл. ас. д-р Йоанна Христова Кирилова

 

e-mail: ioannav@abv.bg; сл.тел. +359884231669; каб. 620

 

 

гл. ас. д-р Калина Стефанова Мичева-Пейчева

 

e-mail: kalina.micheva@gmail.com; сл.тел. +3592 9740771; каб. 620

 

 

гл. ас. д-р Надежда Валентинова Николова

 

e-mail: nvnikolova@abv.bg; сл.тел. +359884632232; каб. 620