EN
Начало » Ресурси

Ресурси

Институтът за български език създава и поддържа разнообразни лингвиситчни ресурси – електронни и писмени архиви, граматики, речници (тълковни, двуезични, синтактични, етимологични, исторически, правописни, фразеологични, диалектни, речници на старобългарския език и др.), лексикални бази от данни, атласи на българските диалекти, лексикално-семантични мрежи (WordNet), корпуси (едноезични и многоезични, анотирани, паралелни, включително и Български национален корпус), справочници (по езикова култура, за транслитерация на имена в Република България и др.), системи за автоматична правописна и граматична проверка на български текстове и др.