Интернет справочникът „Написаното остава. Пиши правилно!“ съдържа разнообразна информация по въпроси, свързани със:

  • значението, употребата, произхода и стилистичната характеристика на думите в българския език;
  • правописа, правоговора и пунктуацията в съвременния български книжовен език;
  • значението и употребата на новите думи и на термините в българския език;
  • други езикови въпроси.

Можете да задавате въпроси, свързани с българския език – лексика, граматика, правопис и пунктуация.

napisanoto-ostava2

 

Разширено търсене

Последни публикации

Приятно ми е: Анна с две „нн“

|

Мая Влахова-Ангелова Съвременната българска личноименна система допуска безпрепятствено навлизането на нови и нетипични имена. Заемането на... ВИЖ ПОВЕЧЕ

Летописът и летописта

|

Марияна Цибранска-Костова В Официалния правописен речник на българския език думата летопис е от мъжки род, но... ВИЖ ПОВЕЧЕ