Интернет справочникът „Написаното остава. Пиши правилно!“ съдържа разнообразна информация по въпроси, свързани със:

  • значението, употребата, произхода и стилистичната характеристика на думите в българския език;
  • правописа, правоговора и пунктуацията в съвременния български книжовен език;
  • значението и употребата на новите думи и на термините в българския език;
  • други езикови въпроси.

Можете да задавате въпроси, свързани с българския език – лексика, граматика, правопис и пунктуация.

napisanoto-ostava2

 

Разширено търсене

Последни публикации

Употреба на главни и малки букви при съставни собствени имена, включващи числително редно име

|

Илияна Кунева Съставни собствени имена са например Българска национална телевизия и Министерство на здравеопазването. Те се... ВИЖ ПОВЕЧЕ

Гащи няма, гайда иска

|

Калина Мичева-Пейчева Фразеологизмите и паремиите са част от българското словно богатство, а музиката и музикалните инструменти... ВИЖ ПОВЕЧЕ

ДАЛИ Е АДСКИ ГОТИНО ДА ИЗПОЛЗВАМЕ ДУМАТА АДСКИ В РЕЧТА СИ?

|

Георги Митринов Уважаеми читатели, да обърнем внимание на следващите няколко примера, взети от средствата за масово... ВИЖ ПОВЕЧЕ