Интернет справочникът „Написаното остава. Пиши правилно!“ съдържа разнообразна информация по въпроси, свързани със:

  • значението, употребата, произхода и стилистичната характеристика на думите в българския език;
  • правописа, правоговора и пунктуацията в съвременния български книжовен език;
  • значението и употребата на новите думи и на термините в българския език;
  • други езикови въпроси.

Можете да задавате въпроси, свързани с българския език – лексика, граматика, правопис и пунктуация.

napisanoto-ostava2

 

Разширено търсене

Последни публикации

Колко струва 1 грам ум?

|

Йоанна Кирилова Всички сме чували в училище термина метафора и неизменно го свързваме с часовете по... ВИЖ ПОВЕЧЕ

Отново за липсата на падежи в българския език

|

Илияна Гаравалова Изключително често допускана граматична грешка, особено в разговорната форма на българския книжовен език, е... ВИЖ ПОВЕЧЕ

За паронимите – отново

|

Мария Китанова Водеща на предаване в една от националните телевизии наскоро отбеляза следното за известен български художник:... ВИЖ ПОВЕЧЕ

Има си хас да не знаеш!

|

Йоанна Кирилова Понякога човек, опирайки се на своя лексикален запас, неправилно адаптира някои чужди думи или... ВИЖ ПОВЕЧЕ