Правила при официална кореспонденция. II част.

публикувано в: Правопис | 0

Илияна Кунева

При писането на официална кореспонденция в началото стои обръщението, например Скъпи колеги,… Това обръщение винаги се отделя със запетая от останалия текст, който може да бъде на същия или на нов ред. Когато следващата част от текста е на нов ред, новият ред започва с главна буква:

Уважаема г-жо Петрова,

Радваме се да Ви съобщим, че…

Част от обръщението може да бъде титла или звание, както и думите „господин“, „госпожа“ – те се пишат с малка буква, а само длъжностите, непридружени от собствено име – с главна буква. Думата „господин“ при обръщение, когато се употребява заедно с имена и названия на длъжности, е в основната си, а не в звателната си форма: Господин Петров, одобрен сте за позицията… (но: Господине, Вие сте били запознат с условията). Думата „госпожа“ винаги се използва в звателната си форма при обръщение: Уважаема г-жо Министър,… Госпожо, приемете нашите поздравления…

Често не се спазва правилото за писане на запетая при „моля“. Когато след „моля“ следва форма за повелително наклонение, се пише запетая: Моля, изпратете попълнения формуляр. Не се пише запетая пред „да“: Моля да изпратите попълнения формуляр.

При оформянето на подписа може да се използват различни пунктуационни знаци – запетая или двоеточие:

С уважение,

Екипът на „Езикови справки“

ИЛИ

С уважение:

Екипът на „Езикови справки“

 

в. „Аз Буки“ бр. 12, 23 – 29 март 2017 г.