Предлозите С и В

Предлозите С и В се удвояват по следните правила: 1) пред думи, които започват с буквите С, З и В, Ф; 2) пред цифри, чийто изговор започва с начално В или С, напр. във 2. клас; със 17 стотни повече; … Продължи


Notice: ob_end_flush(): failed to delete and flush buffer. No buffer to delete or flush in /var/www/vhosts/ibl.bas.bg_ezikovi_spravki/wp-content/themes/virtue/functions.php on line 11