Това ще ви усмихне

публикувано в: Лексика | 0

Надежда Костова   Напоследък все по-често срещаме изрази (най-вече в заглавия) като Блогът, който усмихва хората; Тагни приятел, който те усмихва; За нещата, които ни усмихват в понеделник. А всички знаем, че глаголът е усмихвам се. В изречението този глагол … Продължи

За слоганите и езиковата мода

публикувано в: Лексика | 0

Диана  Благоева   Заемането на чужди думи е обосновано, когато чрез тях в езика ни се внася нещо ново – нова семантика, нова образност или експресия. Дали е така обаче при упорито пробиващата си път от 90-те години на миналия … Продължи

Върти ли столът? А вратата?

публикувано в: Граматика, Правопис | 0

Ванина Сумрова   Не се чудете на заглавието. Словосъчетанията въртящ стол и въртяща врата би трябвало да означават, че и столът, и вратата въртят! Защото формите на сегашното деятелно причастие, каквато тук е формата въртящ, посочват признак на предмет, извършван … Продължи

Банкова сметка в лева

публикувано в: Бройна форма, Граматика | 0

Диана  Благоева   В банкови документи и в специализирани издания получиха разпространение изразите банкова сметка в лева, разплащане в лева, например: Възможно ли е прехвърлянето на пари в евро по сметка в лева? Избирате най-подходящия за Вас начин на разплащане … Продължи

Вие заета ли сте / заети ли сте довечера?

публикувано в: Граматика, Съгласуване | 0

Сия Колковска Съгласуването по число в учтиво изказване, с което се обръщаме към някого чрез местоимението Вие, поражда редица затруднения и грешки в говорната практика. Най-рядко се греши при съгласуването по число между местоимението и прилагателно име в състава на … Продължи

Под ръка и подръка, но само на път

публикувано в: Правопис | 0

Диана  Благоева Много често в писмената практика се натъкваме на случаи, когато предложното съчетание на път е написано слято. В популярно списание за изкуство и култура например срещаме коментар за книга със заглавие „Напът към Друан“. В текстове от други … Продължи

Два дена или два дни?

публикувано в: Бройна форма, Граматика | 0

Надежда Костова Как е правилно да се каже: два дена или два дни? Ако проверите думата ден в Официалния правописен речник на българския език, ще разберете, че и двете словосъчетания са правилни. Едното словосъчетание съдържа формата за множествено число дни, … Продължи

101 желания

публикувано в: Бройна форма, Граматика | 0

Ванина Сумрова Харесвате ли „Приказки от 1001 нощ“ и „101 далматинци“? А откривате ли нещо общо в двете заглавия? Сходствата са две: и двете заглавия съдържат числително – бройно и завършващо на едно, и в двете  заглавия има граматична грешка. … Продължи

Отпадни води или отпадъчни води

Иво Панчев Четох текст, в който се редуваше употребата на словосъчетанията отпадни води и отпадъчни води. Реших да проверя кое е правилното. Популярна е проверката чрез „Гугъл“. Там съчетанието отпадни води дава 297 000 резултата, а отпадъчни води – 457 000. Тази … Продължи

Необича(и)но, но факт

публикувано в: Правопис | 0

Диана Благоева   Вече имахме възможност да коментираме случващите се напоследък странни „историй“ с нови „трамвай“, иначе казано – погрешното изписване на окончанието за множествено число -и като -й при някои съществителни от мъжки и женски род. Но правописните неволи … Продължи

1 2 3 4 5