Овче сирене, но овчи кашкавал

Ванина Сумрова Купували ли сте си „краве кашкавал“ или „овче кашкавал“, или „козе кашкавал“? Не само върху етикети, но и навсякъде може да открием примери за тези словосъчетания, в които има езикова грешка.  Погрешна е формата на прилагателното име, защото … Продължи

СЪБИРАМ УМ КАК ДА ИМ СЪБЕРА УМА

публикувано в: Лексика, Фразеология | 0

Мария Тодорова Досещате се, че в това изречение не става въпрос за неуморен берач на екзотичния плод ум, а за игра на значения, постигната чрез два фразеологизъма. Загадката на тяхното въздействие се крие в специфичната връзка между формата и значението … Продължи

Защо евродиректива се пише слято, но еврозона и евро зона – и слято, и разделно?

Атанаска Атанасова В последните 2 – 3 десетилетия в българския език се появиха много нови образувания (думи и съчетания), които започват с евро(-). Тук обаче възниква въпросът защо според Официалния правописен речник на българския език (ОПР, 2012) думи като евросъюз, … Продължи

За прилагателно и наречието кански

публикувано в: Лексика | 0

Марияна Витанова В медиите, особено в спортните, се срещат изрази като кански усилия, кански мъки и т.н.: Португалия с кански усилия се класира за осминафиналите на Световното; Лудогорец се върна на върха след кански мъки във Враца; Кански мъки за … Продължи

ДокументаЛни филми и документаРни кредити

публикувано в: Лексика | 0

Диана Благоева Прилагателните документален и документарен са от чужд произход (и двете възхождат към латински), като формалните различия помежду им се дължат на различните пътища, по които са навлезли в българския език. Документален произхожда от латинското documentalis и навлиза в … Продължи

ИЗЧЕЗВА ЛИ ОТ ЕЗИКА НИ ОБРЪЩЕНИЕТО СИНКО?

публикувано в: Лексика | 0

Магдалена Абаджиева В съвременната българска реч все по-рядко се среща обръщението синко, което е широко засвидетелствано в художествената литература и в народните песни. Според Речника на българския език (//ibl.bas.bg/rbe) тази дума се използва като свойско, нежно обръщение на по-стар човек … Продължи

ЗА УПОТРЕБАТА И ЗНАЧЕНИЕТО НА ДУМАТА КОПЕЛЕ

публикувано в: Лексика | 0

Георги Митринов В говорите на различни български градове се употребяват специални думи, използвани като обръщение към мъж събеседник, в разговор или за трето лице. Такива думи със силна емоционална окраска са например кòпеле в София, мàйна в Пловдив и др. … Продължи

Зеленчуци който не яде…

публикувано в: Лексика, Правопис | 0

Калина Мичева-Пейчева Един незадълбочен поглед върху българските пазари е достатъчен, за да пробуди у мен не само лингвистичен интерес, но и „респект“ пред многообразната лексика, използвана от родните продавачи. Чушките са на „перимоция“ само за 0.75 ст. Има богат асортимент … Продължи

Защо огънят се кладе?

публикувано в: Лексика | 0

Красимира Фучеджиева Чували сте израза кладà огън, но знаете ли какво точно означава глаголът кладà?  В съвременния български език той се употребява предимно в това словосъчетание, което означава ’натрупвам дърва и други горивни материали и ги запалвам’. В диалектите са … Продължи

Защо въСтаваме, а не въЗСтаваме?

публикувано в: Лексика | 0

Атанаска Атанасова В съвременния български книжовен език е установено, че „еднаквите строежни елементи на думите – морфемите (корен, представка, наставка, окончание, определителен член), се пишат по един и същ начин независимо как се изговарят“ (Официален правописен речник, 2012, с. 14), … Продължи

1 2 3 4 15