Кой е по-, пò, най-?

Мария Тодорова   Чудили ли сте се защо се пише по-смел юнак, но пò юнак от юнаците? Частиците „по“ и „най“ означават сравнение на степента, в която се проявява някакъв признак. Този признак може да е изразен чрез прилагателни и съществителни … Продължи

Сравнителна и превъзходна степен

При сравнителна и превъзходна степен се пише тире, когато частиците по- и най- се свръзват с прилагателни и наречия, напр. Той е по-голям от нея; Той говори най-високо. Частиците по и най могат да се свързват и със съществителни, глаголи … Продължи


Notice: ob_end_flush(): failed to delete and flush buffer. No buffer to delete or flush in /var/www/vhosts/ibl.bas.bg_ezikovi_spravki/wp-content/themes/virtue/functions.php on line 11