Изписване на адрес и час

При изписването на време с час, минути, секунди разделителният знак между единиците може да бъде: точка, запетая или двоеточие; трите знака са синонимни (напр. след 15.00 ч., след 15,00 ч., след 15:00 ч.). При изписването на улици, площади и под. … Продължи


Notice: ob_end_flush(): failed to delete and flush buffer. No buffer to delete or flush in /var/www/vhosts/ibl.bas.bg_ezikovi_spravki/wp-content/themes/virtue/functions.php on line 11