EN
Начало » Информация » Ръководство

Ръководство

Директор:

проф. д-р Лучия АНТОНОВА

Тел. 02 872 23 02; 0899 50 93 18

e-mail: lantonova@ibl.bas.bg

Заместник-директор:

доц. д-р Христина ДЕЙКОВА

Тел. 02 979 29 73

e-mail: h.deykova@ibl.bas.bg

Научен секретар:

гл. ас. д-р Цветана ДИМИТРОВА

Тел. 02 979 29 71; 02 872 23 02

e-mail: cvetana@dcl.bas.bg

Председател на Научния съвет:

проф. д-р Светла КОЕВА

Тел. 02 979 29 71; 02 872 23 02

e-mail: svetla@dcl.bas.bg

Председател на Общото събрание:

проф. д.ф.н. Марияна ЦИБРАНСКА-КОСТОВА

Тел. 02 979 29 61

e-mail: tzibran@ibl.bas.bg

Помощник-директор:

Албена ГЕОРГИЕВА

Тел. 02 979 29 40; 02 872 23 02

e-mail: ageorgieva@ibl.bas.bg

Главен счетоводител:

Мария ПЕТРОВА

Тел. 02 979 29 49

e-mail: mpetrova@ibl.bas.bg