EN
Начало » Информация » Ръководство

Ръководство

Директор:

 

проф. д-р Светла КОЕВА

 

Тел. 02 979 29 39

 

e-mail: svetla@dcl.bas.bg

 

 

 

Заместник-директор:

 

проф. д-р Диана БЛАГОЕВА

 

Тел. 02 979 29 50

 

e-mail: d.blagoeva@ibl.bas.bg

 

 

 

Научен секретар:

 
д-р Цветана ДИМИТРОВА

 

Тел. 02 979 29 79

 

e-mail: cvetana@dcl.bas.bg

 

 

 

Председател на Научния съвет:

 

проф. д-р Елка МИРЧЕВА

 

Тел. 02 979 29 50; 02 872 23 02

 

e-mail: elka_mircheva@ibl.bas.bg

 

 

 

Председател на Общото събрание:

 

проф. д.ф.н. Марияна ЦИБРАНСКА-КОСТОВА

 

Тел. 02 979 29 61

 

e-mail: m.zibranska@ibl.bas.bg

 

 

 

Помощник-директор:

 

Албена ГЕОРГИЕВА

 

Тел. 02 979 29 40; 02 872 23 02

 

e-mail: ibl@ibl.bas.bg

 

 

 

Главен счетоводител:

 

Мария ПЕТРОВА

 

Тел. 02 979 29 49

 

e-mail: mpetrova@ibl.bas.bg