EN

Сътрудници

доц. д-р Христина Пелова Дейкова – ръководител на Секцията


проучвател Мария Йорданова Гарова


ас. Красимира Георгиева Фучеджиева – секретар, задочен докторант


ас. Симеон Стефанов Стефанов