EN

Сътрудници

Секция за българска етимология

 

 

гл. ас. д-р Христина Пелова Дейкова – ръководител на Секцията

 

e-mail: hristina.deykova@gmail.com; сл.тел.: 02 9792973; факс: 00359 2 8722302; каб. 603

 

 

асистент Красимира Георгиева Фучеджиева

 

e-mail: antena.k@gmail.com; сл.тел.: 02 9792973; факс: 00359 2 8722302; каб. 601

 

 

проучвател Мария Йорданова Гарова

 

e-mail: garova_m@abv.bg; сл.тел.: 02 9792973; факс: 00359 2 8722302; каб. 603

 

  

проучвател Десислава Георгиева Борисова – секретар на Секцията

 

e-mail: dessyborissova@abv.bg; сл.тел.: 02 9792973; факс: 00359 2 8722302; каб. 603

 

 

 

Предишни членове на Секцията

 

 

доц. д.ф.н. Лиляна Димитрова-Тодорова - ръководител на Секцията от 2004 г. до 2011 г.

 

e-mail: lilidimtod@yahoo.com

 

 

проф. д.ф.н. Тодор Ат. Тодоров – ръководител на Секцията от 1990 г. до 2004 г.

 

 

доц. д-р Димитрина Михайлова

 

 

доц. д-р Мария Рачева

 

 

Роза Илишкова-Лещанска – технически сътрудник