EN
Начало » Информация » Награди

Награди

Награди на Института за български език

 

1) Голяма награда на Института за български език за наука „Проф. Любомир Андрейчин“. Присъжда се на всеки две години и се връчва на празника на Института за български език – 15 май.

➤ 2012 г. – проф. дфн М. Алмалех

 

2) Награда на Института за български език за книга на годината. Присъжда се всяка година и се връчва на празника на Института за български език – 15 май.

➤ 2014 г. – „Българска лексикология и фразеология“ в три тома, дело на авторски колектив от СБЛЛ

➤ 2013 г. – „Речник на българския език. Т. 14 Прелез – пясъчножълт“

➤ 2012 г.

1. „Еркеч – паметта на езика“. Изд. „Мултипринт“. С., 2012 г. с автори Сл. Керемидчиева, А. Кочева, Л. Василева, К. Първанов, З. Сертова, И. Гарвалова, Р. Чернева.

2. „Правопис и пунктуация на българския език. Основни правила“. Изд. „Просвета“. С., 2011 г. ISBN 97895401.

3. М. Стаменов „Съдбата на турцизмите в българския език и в българската култура“. Изд. „Изток-Запад“. С., 2011 г. ISBN 9789543219469.

 

3) Награда за млад учен „Проф. Л. Андрейчин“. Присъжда се всяка година и се връчва на празника на Института за български език – 15 май.

➤ 2013 г. – Гл. ас. д-р Светлозара Илиева Лесева

➤ 2012 г. – Ас. д-р Калина Мичева-Пейчева

 

4) Награда за най-млад учен „Проф. Ст. Стойков“. Присъжда се всяка година и се връчва на празника на Института за български език – 15 май.

 

5) Почетен знак на Института за български език – значка (златна). Присъжда се за значителни заслуги към развитието на българската езиковедска наука и на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ и се връчва при тържествени случаи.

➤ 2013 г.

Проф. дфн. Стефан Смядовски

Проф. дфн Владко Мурдаров

Проф. дфн Тодор Балкански

➤ 2012 г.

Проф. Хетил Ро Хауге, доц. Елена Узеньова, проф. Хайнц Миклас, проф. Виолета Косеска, проф. Малгожата Коритковска, проф. Ирина Платонова

➤ преди 2012 г.

Проф. дфн Л. Крумова, проф. д-р Иван Кочев, доц Тинка Костова, доц. д-р Донка Вакарелска-Чобанска, доц. дфн Лиляна Димитрова-Тодорова, проф. дфн. Ангелина Минчева, чл.кор. проф. д-р Тодор Бояджиев, проф. дин Боряна Велчева, доц. Мария Рачева, проф. дфн Георги Попов, проф. дфн Мери Лакова, доц. д-р Стоян Жерев, доц. д-р Калина Викторова, доц. д-р Ралица Цойнска, чл.-кор. проф. дфн Мария Попова, чл.-кор. проф. дфн Емилия Пернишка, доц.Мария Деянова, проф. дфн Мария Чоролеева, проф. дфн Ст. Калдиева, доц. д-р Ю. Балтова, доц. д-р Мая Божилова, гл. ас. д-р Сабина Павлова, доц. д-р Маргарита Троева и доц. д-р Елена Кяева, доц. д-р Вяра Малджиева

 

6) Почетен знак на Института за български език – значка (сребърна). Присъжда се за заслуги към развитието на българската езиковедска наука и на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ и се връчва при тържествени случаи.

 

Награда за изключителни заслуги за развитието на българската езиковедска наука и Института за български език „Проф. Л. Андрейчин“ Почетен знак плакет.

➤ 2015 г.

Проф. д-р Иван Кочев

Проф. д.ф.н. Стефана Димитрова

 

Наградите се присъждат според критериите, утвърдени от Българската академия на науките.

 

Награди на фонд Академик Владимир Георгиев“, пазен във фонд „13 века България“

 

1) Първа награда за най-добър труд по езикознание. Връчва се на рождения ден на акад. Владимир Георгиев – 16 февруари.

➤ 2015 г. – Чл.-кор. д.ф.н. Емилия Пернишка за труда „Местните имена в Свищовско“, София, 2012, 302 с.

➤ 2014 г. – „Речник на книжовния български език на народна основа (върху текст на Тихонравовия дамаскин)“. София, Издателство „Валентин Траянов“, 2013, 1143 с.

 

2) Втора награда за постижения в областта на езикознанието. Връчва се на рождения ден на акад. Владимир Георгиев – 16 февруари.

 

3) Колективна награда за най-добър труд по езикознание или постижения в областта на езикознанието. Присъждането на колективна награда изключва даването на първа и втора награда за годината. Връчва се на рождения ден на акад. Владимир Георгиев – 16 февруари.

 

Условия и ред за удостояване с наградите на фонд „Академик Владимир Георгиев“.