EN

Сътрудници

проф. д-р Анна Методиева Чолева-Димитрова – ръководител на СПО

 

e-mail: annach@ibl.bas.bg; сл.тел. 02 979-29-51; каб. 513

 

 

гл. ас. д-р Мая Димитрова Влахова-Ангелова

 

e-mail: mvlahova@abv.bg; сл.тел. 02 979-29-45; каб. 404

 

 

гл. ас. д-р Надежда Георгиева Данчева – секретар на СПО

 

e-mail: nadya009@gmail.com; сл.тел. 02 979-29-45; каб. 404