EN

Сътрудници

проф. д-р Анна Методиева Чолева-Димитрова – ръководител на СПО


гл. ас. д-р Мая Димитрова Влахова-Ангелова – секретар на СПО


гл. ас. д-р Надежда Георгиева Данчева


Кристина Иванова Петрова


Красимир Коилов – редовен докторант