EN

Сътрудници

доц. д-р Татяна Александрова, ръководител на ССБЕ

имейл: t_alexandrova_@mail.bg; сл.тел.: 02 979-29-37; каб. 511

доц. д-р Маргарита Димитрова

имейл: m_t_dimitrova@abv.bg; сл.тел.: 02 979-29-47; каб. 519 – в неплатен отпуск

доц. д-р Руска Станчева

имейл: ruskas@abv.bg; сл.тел.: 02 979-29-37; каб. 511

доц. д-р Катя Чаралозова

имейл: charalozova@abv.bg; сл.тел.: 02 979-29-47; каб. 519

гл. ас. д-р Милен Томов

имейл: tomow@abv.bg; сл.тел.: 02 979-29-59; каб. 509

гл. ас. д-р Илиана Стоилова – в неплатен отпуск

имейл: i.stoilova@abv.bg; сл.тел.: 02 979-29-59; каб. 509

гл. ас. д-р Николай Паскалев, секретар на ССБЕ

имейл: ndymitrov@abv.bg; сл.тел.: 02 979-29-53; каб. 517

гл. ас. д-р Илиана Кунева

e-mail: iliana.kuneva@gmail.com; сл.тел.: 02 979-29-53; каб. 517

ас. Лора Огнянова Микова

e-mail: mikova.lora@gmail.com; сл.тел.: 02 979-29-53; каб. 517

ас. Николай Андреев Желев

e-mail: nikolaj650@abv.bg; сл.тел.: 02 979-29-59; каб. 509