EN

Сътрудници

доц. д-р Татяна Александрова – ръководител на ССБЕ


доц. д-р Маргарита Димитрова – в неплатен отпуск


доц. д-р Руска Станчева


доц. д-р Катя Чаралозова


гл. ас. д-р Милен Томов


гл. ас. д-р Илиана Стоилова – в неплатен отпуск


гл. ас. д-р Николай Паскалев – секретар на ССБЕ


гл. ас. д-р Илиана Кунева


ас. Лора Огнянова Микова – задочен докторант


Жанета Тодорова Златева – редовен докторант