EN

Сътрудници

проф. д.ф.н. Максим Иванов Стаменов – ръководител на СОСЕ


доц. д-р Светлана Владимировна Питкевич (бивш сътрудник)


гл. ас. д-р Иво Будинов Панчев (бивш сътрудник)