EN

Сътрудници

Секция за общо и съпоставително езикознание

 

 

проф. д-р Максим Иванов Стаменов – ръководител на СОСЕ

 

e-mail: maxstam@bas.bg; сл.тел. 02 979-37-11; каб. 609

 

 

 доц. д-р Ангел Тачев Пачев

 

e-mail: apachev@gmail.com; сл.тел. 02 979-29-75; каб. 612

 

 

доц. д-р Светлана Врадимировна Питкевич

 

e-mail: spitkevich@gmail.com; сл.тел. 02 979-29-75; каб. 612

 

 

гл. ас. д-р Иво Будинов Панчев

 

e-mail: ivopanchev@abv.bg; сл.тел. 02 979-29-38; каб. 508