EN

Сътрудници

проф. дфн Марияна Петрова Цибранска – Костова – ръководител на СИБЕ

 

e-mail: tzibran@abv.bg; сл.тел. 02 979-29-61; каб. 611;

 

GSM 0877791754;

 

 

проф. д-р Елка Петрова Мирчева

 

e-mail: elka_mircheva@abv.bg; сл.тел. 02 979-29-68; каб. 618;

 

GSM 0886838294;

 

 

доц. д-р Ивона Велчева Шуманова

 

e-mail: karachorova@abv.bg; сл.тел. 02 979-29-68; каб. 618;

 

GSM 0878778047;

 

 

доц. д-р Георги Атанасов Митринов

 

e-mail: mitrinov@abv.bg; сл.тел. 02 979-29-67; каб. 617;

 

GSM 0884142752;

 

 

доц. д-р Явор Ивов Милтенов

 

e-mail: yavor.miltenov@gmail.com; сл.тел. 02 979-29-61; каб. 611;

 

GSM 0885727081;

 

 

гл. ас. д-р Ваня Ангелова Мичева

 

e-mail: v.micheva@gmail.com; сл.тел. 02 979-29-62; каб. 608;

 

GSM 0886004704;

 

  

ас. Магдалена Стефанова Абаджиева

 

e-mail: mabadzhieva@abv.bg; сл.тел. 02 979-29-68; каб. 618;