EN

Сътрудници

проф. д.ф.н. Марияна Петрова Цибранска-Костова – ръководител на СИБЕ


проф. д-р Елка Петрова Мирчева


проф. д-р Явор Ивов Милтенов


проф. д-р Ивона Велчева Шуманова (бивш сътрудник)


доц. д-р Ваня Ангелова Мичева, секретар на СИБЕ


доц. д-р Георги Атанасов Митринов


гл. ас. д-р Магдалена Стефанова Абаджиева


Димитрия Иванова, задочен докторант


ас. Татяна Ивановна Брага