EN
Начало » Информация

Информация

Институтът за български език към Българската академия на науките е национален научен център за изследване и описание на българския език – на неговото съвременно състояние, на историята му, на диалектното многообразие в него и на връзката му с други езици.

 

 

Мисията на Института за български език са фундаменталните, научно-приложните и експертните изследвания на българския език и определянето на националната езикова политика. Публикуваните от Института речници и граматики имат характер на официални нормативни документи.

 

 

Институтът отстоява интересите на Република България по въпросите на националната идентичност и езиковата равнопоставеност.

 

 

Институтът за български език извършва различни услуги за целите на институции и граждани.