EN

Сътрудници

гл. ас. д-р Кристияна Симеонова Симеонова – ръководител на СТТ


гл. ас. д-р Екатерина Петкова Петкова


гл. ас. д-р Велислава Стойкова


ас. Миглена Викторова Михайлова-Паланска – секретар на СТТ


Адриана Борисова Христова – проучвател, докторант на самостоятелна подготовка