EN

Сътрудници

гл. ас. д-р Кристияна Симеонова Симеонова – ръководител на СТТ


гл. ас. д-р Велислава Стойкова


гл. ас. д-р Екатерина Петкова Петкова


гл. ас. д-р Миглена Викторова Михайлова-Паланска – лектор в чужбина


гл. ас. д-р Радостина Стоянова Стоянова


д-р Адриана Борисова Христова – проучвател – секретар на СТТ