EN

Сътрудници

доц. д-р Маргарита Василева Симеонова – ръководител на СТТ

 

e-mail: gita2@abv.bg; сл.тел. 02 979-29-52; каб. 515

 

  

гл. ас. д-р Екатерина Петкова Петкова

 

e-mail: katia_petkova@abv.bg; сл.тел. 02 979-29-52; каб. 515

 

 

Адриана Борисова Христова – проучвател

 

e-mail: adriana.christova@yahoo.co.uk; сл.тел. 02 979-29-52; каб. 515

 

 

Кристияна Симеонова Симеонова – проучвател

 

e-mail: krisi1@mail.bg; сл.тел. 02 979-29-52; каб. 515