EN

Сътрудници

гл. ас. д-р Екатерина Петкова Петкова – ръководител на СТТ


ас. Миглена Викторова Михайлова-Паланска


Адриана Борисова Христова – проучвател, докторант на самостоятелна подготовка


д-р Кристияна Симеонова Симеонова – проучвател


Вергиния Георгиева – задочен докторант