EN

Сътрудници

доц. д-р Лучия Стефанова Антонова – ръководител на СБДЛГ

 

e-mail: luch_antonova@abv.bg; сл.тел. 02 979-29-65; каб. 615

 

 

доц. д-р Лиляна Василева Василева

 

e-mail: vasileval@abv.bg; сл.тел. 02 979-29-63; каб. 614

 

 

доц. д-р Славка Георгиева Керемидчиева

 

e-mail: slavka_ker@abv.bg; сл.тел. 02 979-29-72; каб. 605

 

 

доц. д-р Ана Иванова Кочева-Лефеджиева

 

e-mail: anak@abv.bg; сл.тел. 02 979-29-72; каб. 605

 

 

гл. ас. д-р Илияна Генчева Гаравалова

 

e-mail: garina@abv.bg; сл.тел. 02 979-29-65; каб. 615

 

 

гл. ас. д-р Кирил Първанов Кирилов

 

e-mail: kkm@abv.bg; сл.тел. 02 979-29-77; каб. 606

 

 

гл. ас. д-р Маргарита Йорданова Котева

 

e-mail: kotinka_j@abv.bg; сл.тел. 02 979-29-77; каб. 606