EN

Сътрудници

доц. д-р Лучия Стефанова Антонова – ръководител на СБДЛГ


проф. д-р Славка Георгиева Керемидчиева


доц. д-р Лиляна Василева Василева


доц. д-р Ана Иванова Кочева-Лефеджиева


гл. ас. д-р Илияна Генчева Гаравалова – секретар


гл. ас. д-р Кирил Първанов Кирилов – в неплатен отпуск


гл. ас. д-р Маргарита Йорданова Котева


ас. Катерина Драганова Ушева


Кремена Дюлгерова – задочен докторант


Ализа Халил – редовен докторант