;

Търсене по дума или словосъчетание

Служба „Езикови справки и консултации“ предлага компетентна информация по въпроси, свързани с:

  • правописа, правоговора и пунктуацията в съвременния български книжовен език;
  • правилното оформяне на различни видове документи;
  • практическа помощ при редактиране на текстове;
  • практическа помощ при изучаването на български език;
  • енциклопедични справки.