EN

Сътрудници

проф. д-р Светла Пенева Коева – ръководител на СКЛ


гл. ас. д-р Светлозара Илиева Лесева


гл. ас. д-р Цветана Иванова Димитрова


гл. ас. д-р Мария Андреева Тодорова


гл. ас. д-р Валентина Георгиева Стефанова – секретар на СКЛ


Проф. д-р Тинко Тинчев – математик


Борислав Красимиров Ризов – математик


проучвател Христина Николова Кукова


програмист Мартин Димитров Ялъмов


програмист Димитър Христов Христов


програмист д-р Ивелина Любенова Стоянова


програмист Кузман Велев


Тодор Лазаров – задочен докторант


Георги Джумайов – задочен докторант