EN

Сътрудници

проф. д-р Светла Пенева Коева – ръководител на СКЛ


гл. ас. д-р Светлозара Илиева Лесева


гл. ас. д-р Цветана Иванова Димитрова


гл. ас. д-р Мария Андреева Тодорова


гл. ас. д-р Валентина Георгиева Стефанова – секретар на СКЛ


Проф. д-р Тинко Тинчев – математик (участник в проект с външно финансиране)


Борислав Красимиров Ризов – математик (бивш сътрудник)


проучвател Христина Николова Кукова


програмист Мартин Димитров Ялъмов (участник в проект с външно финансиране)


програмист Димитър Христов Христов (бивш сътрудник)


програмист д-р Ивелина Любенова Стоянова (участник в проект с външно финансиране)


програмист Кузман Белев


Гл. ас. д-р Димитър Георгиев – математик (участник в проект с външно финансиране)


Тодор Лазаров – задочен докторант


Георги Джумайов – задочен докторант