EN

Сътрудници

проф. д-р Светла Пенева Коева – ръководител на СКЛ


гл. ас. д-р Светлозара Илиева Лесева


гл. ас. д-р Цветана Иванова Димитрова


гл. ас. д-р Мария Андреева Тодорова


проучвател Борислав Красимиров Ризов


проучвател Христина Николова Кукова


ас. Валентина Георгиева Стефанова


програмист Мартин Димитров Ялъмов


програмист Димитър Христов Христов


програмист д-р Ивелина Любенова Стоянова


Тодор Лазаров – задочен докторант


Георги Джумайов – задочен докторант