EN

Сътрудници

проф. д-р Светла Пенева Коева - Ръководител на Секцията

 

e-mail: svetla@dcl.bas.bg; Тел.: +359 2 / 979 2969

 

 

гл. ас. д-р Цветана Иванова Димитрова

 

e-mail: cvetana@dcl.bas.bg; Тел.: +359 2 / 979 2971

 

 

гл. ас. д-р Светлозара Илиева Лесева

 

e-mail: zarka@dcl.bas.bg; Тел.: +359 2 / 979 2971

 

 

гл. ас. д-р Мария Андреева Тодорова

 

e-mail: maria@dcl.bas.bg; Тел.: +359 2 / 979 2971

 

 

проучвател Борислав Красимиров Ризов

 

e-mail: boby@dcl.bas.bg; Тел.: +359 2 / 979 2969

 

 

проучвател Христина Николова Кукова

 

e-mail: hristina@dcl.bas.bg; Тел.: +359 2 / 979 2971

 

 

ас. Валентина Георгиева Стефанова

 

e-mail: valentina.stefanova87@gmail.com; Тел.: +359 2 / 979 2971

 

 

програмист Мартин Димитров Ялъмов

 

e-mail: yalamov@gmail.com@gmail.com; Тел.: +359 2 / 979 2971

 

 

програмист Ивелина Любенова Стоянова

 

e-mail: i.l.stoyanova@gmail.com; Тел.: +359 2 / 979 2971

 

 

програмист Димитър Христов Христов