EN
Начало » Информация » Услуги » Консултации

Консултации

Служба „Езикови справки и консултации”

 

 

Национална служба с половинвековна история, която се поддържа от Секцията за съвременен български език.

 

 

На телефон 0900-12-230 (за стационарни телефони на Виваком) и 0879 66 83 63 от 9 до 17 часа всеки работен ден може да получите компетентна информация по въпроси, свързани с:

 

• правописа, правоговора и пунктуацията в съвременния български книжовен език;
• значението, употребата, произхода и стилистичната характеристика на думите;
• правилното оформяне на различни видове документи;
• практическа помощ при редактиране на текстове с различен характер;
• практическа помощ при изучаването на български език в училище;
• енциклопедични справки.

 

 

Службата осигурява писмени консултации и изработва езикови експертизи, необходими за дейността на различни институции, фирми, медии, издателски къщи, частни лица, както и за уреждането на съдебни спорове.

 

 

Адрес за кореспонденция:

 

Институт за български език,

Служба „Езикови справки и консултации”,

бул. „Шипченски проход” 52, бл. 17,

София 1113

 

 

 

Електронна поща: ezikovispravki@ibl.bas.bg

 

 

На Вашите въпроси отговарят висококвалифицирани специалисти, сред които са авторите на „Официалния правописен речник на българския език”, на справочници за правопис, правоговор и пунктуация и на многобройни научни изследвания в областта на съвременния български език.