ДЕНОМИНЍРАНЕ ср. Фи­нанс. Отгл. същ. от де­но­ми­ни­рам и от де­но­ми­ни­рам се; де­но­ми­на­ция.