ДЕСИГНА̀ЦИЯ ж. Ези­козн. Оз­на­ча­ва­не на по­ня­тие от ези­ков знак (ду­ма); си­г­ни­фи­ка­ция.

— От лат. designatio ‘на­соч­ва­не, оз­на­ча­ва­не.