ДЕТАЙЛИЗЍРАМ, ‑аш, несв. и св., прех. Книж. Де­тай­ли­рам. Же­на­та оби­ча да де­тай­ли­зи­ра. Хр. До­мо­зе­тов, ОР, 32. — Де­тай­ли­зи­рай пре­д­ло­же­ни­е­то си и след то­ва ще го об­съж­да­ме. де­тай­ли­зи­рам се страд.