ДИСКОТЉЧЕН, ‑чна, ‑чно, мн. ‑чни, прил. Кой­то е свър­зан с дис­ко­те­ка, кой­то е ха­рак­те­рен за дис­ко­те­ка. Дис­ко­те­ч­на му­зи­ка. Дис­ко­те­чен ри­тъм.