ДИСТРИБЏТОРКА ж. Търг. Же­на или фир­ма дис­т­ри­бу­тор. Кра­й­на­та та­ри­фа за по­т­ре­би­те­ли­те ще е по пре­цен­ка на вся­ка от фир­ми­те дис­т­ри­бу­тор­ки. С, 1998, бр. 2077, 7. Тя е дис­т­ри­бу­тор­ка на про­дук­ти­те на ко­з­ме­ти­ч­на­та фир­ма "Ори­ф­лейм".