ЗЕМЕОПИСА̀НИЕ, мн. няма, ср. Остар. Книж. География (в 1 и 2 знач.). — Преди да тръгна насам от Търново, пет дни поред ходих при учителите. Слушах как учат учениците в класното училище. Там вече изучават история, земеописание, естествознание, граматика. Д. Марчевски, ДВ, 54. — Ний знайме и от старото земеописание, че преди време от Африка друго не беше известно, освен северната ѝ страна и част от Етиопия. П. Кисимов, ОА I (превод), 6.

— Друга форма: з е м л е о п и с а̀ н и е.