ИЗЦЯ̀ЛО нареч. 1. До възможната крайна степен, до възможния краен предел; напълно, съвсем. След няколко секунди колите стигат на „Крешчатик“ голямата централна улица на Киев, която е била изцяло разрушена от немците. Н. Фурнаджиев, МП, 46. Правителства, които се наричат „християнски“, забравят изцяло своя бог и лицемерно разпокъсват един народ, заслужил свободата, векове клан и унищожаван. С Радев, ССБ I, 8. Да, човек не умира едновременно и изцяло. Още през миналия век руският лекар Н. Кравков е съживявал пръсти на мъртвец, като пропускал кръв през кръвоносните съдове на отделния пръст. НТМ, 1967, кн. 226, 19. Особено трудно е, когато детето изцяло изгуби вяра в собствените си сили. ОФ, 1958, бр. 4244, 2. Като клетка нека да разтворя / с две ръце сърцето си изцяло, / като твоите прости, мъдри хора / да поема пътя отначало. Д. Габе, ЗП, 42.

2. В целия си обем, състав, размер, в цялото си количество; без остатък. Тогава той сам ще си налива вино и ракия и като не плаща кирия за механата, всичката печалба изцяло ще остава за него. Т. Влайков, Пр I, 104. На 9 септември, привечер, бригадата [на партизаните] влезе в покрайнините на Пловдив. . Войниците от казармите преминаваха изцяло на страната на партизаните. К. Ламбрев, СП, 434. Напролет полето е изцяло в рухото на зеленина и цветя, а заснежените витошки върхове му се усмихват отблизо, залени със слънчев блясък. Л. Мелнишки, ПП, 6. Те [колоидните разтвори] имат слаба електропроводимост при пропускане на електричен ток през колоидни разтвори колоидното вещество се пренася изцяло на единия или другия електрод явление, което се нарича електрофореза. Хим. VII кл, 1950, 56.

3. В пълнота, в подробности, от всички страни; всецяло, всестранно. Учехме се, четяхме книги. . . После и сами влязохме в живота, но и в това отношение Русия е необятна никой не може да я изучи напълно, да я познава изцяло. Д. Талев, ПК, 203. Въпросите на дядо Паскал следваха един след друг. Разпитваше за всичко: . . , въобще с въпросите си изцяло обгърна живота в отдавна напуснатата от него родина. Г. Белев, КВА, 283. Познатите улици бяха придобили нов образ някакво антично достойнство на пълна изоставеност.. Но първите лъчи на слънцето почнаха да изтриват вече тоя образ и нищетата лъсна изцяло, гола и безутешна без никакви труфила на изкуство и поезия. К. Константинов, ПНП, 34.