ИЗЧА̀КВАМ, -аш, несв.; изча̀кам, -аш, св., прех. Чакам, колкото е необходимо или докрай. — Ако строим, тука ще строим, но нека изчакаме тази зима. Д. Кисьов, Щ, 32. В градския комитет го изслушаха внимателно. Накрая му казаха да изчака търпеливо резултата от подадената жалба, без да се съмнява в справедливото разрешение на поставения от него въпрос. К. Калчев, СГ, 151. Оставяше в ръцете си само повода на кобилата. Държеше го и я изчакваше да се напие добре. В. Ченков, ПС, 42. В храстите се криеше човек. Ради изчака. Оттам излезе анархистът Данаил Кирменов. Ст. Мокрев, ЗИ, 245. Едва изчаквам да пусне черкова тя пуща сега малко по-късничко. Т. Влайков, Пр I, 230. Изчаквам реда си. Изчаквам нареждане. Изчаквам удобен момент. Изчаквам събитията. изчаквам се, изчакам се страд. и взаим. Вечерната проверка се проточваше по час и повече, защото навреме се явяваха най-много по десетина, дванадесет души и трябваше да се изчакат закъснелите. В. Ченков, ПС, 86—87. Хората затъват дълбоко в меката тиня и не смогват да изнесат големите снопи, затова се изчаква зимата, когато дебелият лед скове водата и почвата. Тогава работниците проникват навътре в езерото, ожънват тръстиката. В. Бешовски и др., ЕП, 26. Христо мълчи, той е казал всичко. Мълчи и старият. Той пък не знае какво да каже. И се изчакват. С. Северняк, ВСД, 78. От всяко село излизаха нови кервани, изчакваха се по кръстопътищата и се изнизваха из зашумелите пътища на Равна гора. К. Петканов, П, 143—144.

ИЗЧА̀КВАМ СЕ несв.; изча̀кам се св., непрех. Чакам толкова дълго, че изчерпвам докрай търпението си. Стъмни се. Уморените кооператори тук-там угасиха лампите, когато Цочо пристигна в магазина. . — Хайде, бре сине изчаках се някак мазно произнесе бабичката. Кр. Григоров, И, 60. Тъкмо изрече тия думи и отдолу се зададе Делчо с друг червеноармеец. Хайде, бре извика майка му. Хайде, изчакахме се. Кр. Григоров, ТГ, 37.