КАРСТ, ка̀рстът, ка̀рста, мн. няма, м. Спец. 1. Съвкупност от природни явления и форми, резултат от химически процеси при лесноразтворими от водата скали като варовик, гипс и др. Динарският карст не навред има вид на безплодна пустиня. Л. Мелнишки, ПП, 148. В тези скали [варовици и подобни] се създаваха характерни форми и хидрография, които носят името карст. Геогр. VIII кл, 1958, 105.

2. Процес на образуване на тези форми. В широк смисъл на думата под името карст се разбира както карстообразуването, така и получените от него форми. Ст. Бошев и др., ГТ, 180. В легендата на картата, .., са означени и специфични физико-геоложки явления: свлачища, карст. ВН, 1963, бр. 3813, 4.

— От схр. собств.