КОМЀДИЯ ж. 1. Драматическо произведение, в което действието и героите са разкрити със средствата на комичното. Комедията „Вражалец” от Стефан Костов е била играна с голям успех на пражка сцена. Н. Фурнаджиев, МП, 92. Из областта на античната комедия, тъй наречената стара атическа комедия, ние познаваме само творчеството на Аристофан. Г. Михайлов, Т, 1955, кн. 11, 8. От разните форми на драмата, комедията има може би шансове да процъфти най-скоро у нас. К. Величков, ПССъч. VIII, 131. Не само трагедиите, а и невинните на глед комедии: „Както ви е угодно”, .., „Мяра за мяра”, те са остри оръжия в борбата на Шекспира, .., против ограничеността и тартюфщината на пуританизма. П. П. Славейков, Събр. съч. VI (2), 101. // Комедийно представление, спектакъл. В Народния театър гледахме комедия на съвременна тема.

2. Разг. Случка, която предизвиква смях. — Хайде, марш! прибави майорът, който искаше пo-скоро да се свърши тази комедия и който гледаше да не стават излишни бури. Т. Влайков, Мис., 1896, кн. 1, 13. — Чакайте аз да ви разкажа мойта среща с бай Ганя обади се Стойчо. Хайде, разказвай! извикахме всинца, защото знаем, че Стойчо умее да разказва таквизи комедии. Ал. Константинов, БГ, 10.

3. Прен. Притворство, лицемерно поведение, разиграване на някаква роля с определена цел. Той се бе заловил да цалува иконите пред олтаря с едно благочестие. .. И унизителна му се видеше и нечестна тая комедия, която може би вместо да заблуди селяните, .., ще ги направи лукаво да се поусмихнат. Ив. Вазов, Съч. VI, 208—209. Българският гражданин ще си припомни мрачните картини от миналите изборни комедии. РД, 1949, бр. 124, 2. Чавдар: (На Джексън) Нямате никакви документи... Кой сте вие? .. Кажете кой сте? Защо мълчите? Джексън: — Не обичам комедии! Вие много добре знайте кой аз съм. О. Василев, Л, 75.

Играя (изигравам / изиграя, разигравам / разиграя) комедия (комедии). Разг. Държа се неискрено, фалшиво, преструвам се. — И аз не ѝ вярвам. Играе комедия. Г. Стаматов, Разк. I, 82. Ние сме другари, еднаква е съдбата ни, няма какво да играем комедии. Л. Стоянов, X, 93. — Марш, лицемер! удари той по бюрото. Ти имаш нахалството да се преструваш и да ме лъжеш в очите!... Ще ми разиграваш комедии!... Г. Караславов, Избр. съч. II, 217. — Тука се разиграва комедия, а одеве в къщата на Панчорката произхождаше мерзост. Ив. Вазов, Съч. X, 33. Мери: — Е, изиграх комедията чудесно, нали? Ηина: —Всеки подлец умее да прави това пред честните хора. Д. Димов, ЖСМ, 31. Правя си комедия. Обикн. с някого. Разг. Забавлявам се, като поставям някого в затруднено положение и се шегувам с него, надсмивам му се. — Много ли ви струва да дойдете да ми помогнете? Или искате да си правите комедия, като ме гледате да се блъскам? Д. Немиров, Др, 47.

— От гр. κωμωδία през рус. комедия. — Ем. Васкидович, Първи понятия за детинско употребление (превод), 1847.