МАФИО̀З м. Мафиот. Противникът му от своя страна поддържал, че той, нине властвуващият президент, още като дете участвал в шайката на мафиозите, а баща му бил близък приятел на Ал Капоне. Ем. Манов, ПУ, 15.

— От ит. maffioso. — Друга форма: мафио̀т.