МАФИО̀ТСКИ, -а, -о, мн. -и, прил. Който се отнася до мафиот. Мафиотски групировки.