МАФИО̀Т м. 1. Лице, което принадлежи към мафия, което е член на мафия; мафиоз. Вярно е, .., че през това време крадците, убийците, развратниците, .., шарлатаните и прочее не са намалели и дори са се появили някои нови модификации на престъпността, като например мафиотите, ку-клукс-клановците, .. и тъй нататък. Ем. Манов, ПУ, 148-149.

2. Разш. Лице, което принадлежи към група, занимаваща се с незаконни дела, свързани с преследване на лични користни цели; мафиоз.

— От фр. maffiote.