ПРИУЧА̀ВАМ, -аш, несв. (разг.); приу̀ча, -иш, мин. св. -их, св., прех. Приучвам. Секи може да разбере, че големите опасности и постоянните нужди приучават човека да бъде храбър и да презира живота. Знан., 1875, бр. 16, 246. Жена ми ако и да не е в състояние да работи в полето, обаче она возпитава децата, и приучава ги на трудолюбие. БК (превод), 11. приучавам се, приуча се страд.

ПРИУЧА̀ВАМ СЕ несв. (разг.); приу̀ча се св., непрех. Приучвам се.