ПЯ̀СЪЧНИК1, мн. -ци, след числ. -ка, м. Минер. Вид утаечна скала със зърниста структура от слепени зърна кварцов пясък и други примеси, която намира приложение в строителството и др. От триаса, който ни е оставил червените пясъчници и варовиците и през периода на който е започнало издигането на централното витошко ядро, ни делят около 14 милиона години. П. Делирадев, В, 29—30. Десетина души дялаха пясъчник за попълване на пробойната на крепостта. Д. Добревски, БИ, 180. По негово [на Шах Джахан] време бил издигнат прочутият Червен форт, огромна крепост от червен и розов пясъчник. Т. Кюранов, АП, 11. Бялата пътека блестеше пред очите ни между нагорещени от слънцето пясъчници и сипеи. Д. Талев, СК, 141. През една пролука видяха поляна и по нея — набодени островърхи камъни. Някои бяха облепени с пепеляв лишей, други — пясъчници — бяха проядени от дъждовете и през пукнатините им се показваше трева. Ив. Давидков, КХ, 44.

ПЯ̀СЪЧНИК2, мн. -ци, след числ. -ка, м. 1. Място, запълнено с пясък като съоръжение от детска площадка в градина, парк и др., предназначено за игра на малки деца. Деца с кофички и лопатки играеха в пясъчника на площадката. Л. Николов, ЛХ (превод) [еа]. Почти навсякъде в градинките живеещите са направили пясъчници за децата, катерушки, малки беседки. Д, 2008, бр. 253 [еа]. Домашните любимци замърсяват тревните площи и пясъчниците за малки деца в градските паркове.

2. Остар. Сандъче с пясък, в което ученик изписва букви или цифри с пръчица или с пръсти. На пясъчник пишехме с пръсти. Ем. Попдимитров, Събр. съч. V, 14.

3. Остар. Желез. Устройство в локомотив, от което се изсипва пясък върху релсите, за да улесни движението на влак. Беше вече тъмно, когато тежкият 40-вагонен влак се проточи по първата стръмнина между Оризово и Чирпан. Това нагорнище не е толкова опасно, но ръката на Пеню е постоянно на пясъчника. За да не избуксува машината, трябва постоянно под колелетата да има пясък! Ив. Бурин, НП, 49. Съпротивлява се нагорнището, но локомотивът не се дава. Машинистът присяга към регулатора. А сетне ръката му като че се залепва за кранчето на пясъчника. ВН, 1958, бр. 2185, 2.