РЕГЀНТ м. 1. Полит. Лице, което е упълномощено временно да изпълнява функциите на държавен глава в монархическа държава при непълнолетие на престолонаследника или при продължително боледуване, дълго отсъствие или абдикация на монарха. Той бил провъзгласен за император след баща си под името Йоан ІV. Понеже бил още малолетен, му бил определен регент — Михаил Палеолог. Д. Нейчев, ПНИ [еа]. Никой не отричаше дарованията на патриарха, но изглежда, че много му се бе харесала властта през времето, когато бе регент на Михаил, та сега непрекъснато се мъчеше да въвежда във Византия папски порядки и да застане по значение и права над императора. Й. Вълчев, СКН, 285. След това било решено преговорите да продължат в Константинопол, където договорът трябвало да бъде подписан от императора и регента. М. Пипева, ИПБЦ (превод) [еа]. В манифестацията, която пренесе реликвите на Св. Стефан, .., участваха регентът и членовете на правителството. Борба, 1927, бр. 1896, 1.

2. Полит. Член на регентство, на регентски съвет. Учреди се привременно правителство начело с трима регенти, догдето да се свика народното събрание, което имаше да избере нов княз. Д. Маринов, ИБЛ [еа]. Главният регент Стефан Стамболов се опитва да отклони изпълнението на смъртните присъди, тъй като Олимпий Панов му е най-близък приятел, но другият регент, полковник Сава Муткуров, повтаря: „Няма разстрелване, има оставка“. Дем., 2002, бр. 45 [еа]. Раковски се запъти към двореца; отиваше на посещение при първия регент Вулгарис, тъй като Гърция от някое време благополучно бе прогонила бавареца крал Отон и сега си търсеше нов господар. Ст. Дичев, ЗС І, 276. Петко Каравелов е регент и председател на временното правителство през 1886 г.

3. Остар. Диригент на църковен хор. Истина ли е, че когато регента на хора г-н Малев .., изработи да се отпусне парична помощ за църковния певчески хор в гр. Варна, ти, .. струва — прави разни клюки чрез влиятелни лица да преместят Малев, а ти да заемеш неговото място — като регент? Н, 1896, бр. 23, 185.

— От лат. regens, -entis ‘който управлява’ през нем. Regent или фр. régent.