РЕЖИСЬО̀Р м. Изк. 1. Художествен ръководител на театрална постановка, филм, телевизионна програма и др. сценични и визуални форми, който ръководи дейността на актьори, сценографи, оператори до завършване и представяне на постановката пред публика; постановчик. Истинският режисьор трябва да познава актьорското изкуство, техниката на драмата и възможностите на актьора. Ив. Димов, АИДЖ, 176-177. Участниците в обсъждането видяха постановката и изслушаха доклад на режисьора Г.С. за работата му над спектакъла. ЛФ, 1956, бр. 3, 3. Сценарист и режисьор на филма е Васил Гендов. Изк., 1950, кн. 2, 137. Звънецът удари. Актьорите грабнаха пушки и заеха място до прозорците, откъдето щяха да стрелят, когато извикам „готово“ .. Аз бях едновременно режисьор и суфльор. А. Каралийчев, С, 171. Театрален режисьор. Филмов режисьор. Холивудски режисьор.

2. Длъжност на лице, което поставя пиеси, прави филми и др. в театрална или др. институция. За режисьор на новия театър е назначен известния чешки актьор и режисьор Й. Шмаха. Ст. Грудев, АБ, 66.

Главен режисьор. Изк. Режисьор на ръководна длъжност в някоя театрална или др. институция.

— Фр. régisseur.