РИБОЛО̀В, мн. няма, м. 1. Ловене на риба; риболовство, рибарство. — Как върви риболовът? — Средна хубост. Ем. Манов, БГ, 53. Намерих любимото си място за риболов, но рибата не искаше да се закача на въдицата ми. Ив. Венков, ХКН, 113. Тя разказваше за младостта си, .., за това как като момиче е ходела на риболов с баща си. Г. Караславов, Избр. съч. V, 328.

2. Стопанска дейност за ловене на риба и други морски животни; риболовство. Разбира се, че на тези вулканични острови няма индустрия, а земеделието, скотовъдството и риболовът са основният поминък на населението. Н. Боев, Г, 23. Забранен е и промишленият риболов в язовирите. Земя, 2009, бр. 14, 12. През периода от 1905 до 1917 година в Русия били построени само 8 търговски парахода .. Също тъй изоставени били и пристанищата, а морският риболов бил недостатъчно развит. К, 1968, кн. 4, 2. Океански риболов.

3. Спорт. Спорт, при който целта е да се улови най-голяма риба. Момчето чуло по радиото, че край курорта Албена ще се проведе последния кръг на европейското първенство по подводен риболов. Д. Цончев, ЛВ, 57. — На каква сума, мислиш, ще възлиза наградата от турнира по риболов? Д. Габровска, ОМ (превод) [еа]. Дунавската пъстърва е изключително интересен обект на спортен риболов. ЛР, 2002, кн. 12 [еа]. Състезанията по риболов на пъстърва се провеждат в няколко дисциплини. Първата е риболов на естествена стръв. С, 2006, бр. 4813 [еа].