СКО̀МИНА, мн. няма, ж. 1. Изтръпване на зъбите при ядене на нещо кисело, стипчиво.

2. Силно раздразнение на апетита у някого. Той е вече —оздравял—, храни се нормално, пие газирана вода и кафеза наша велика скомина, които сме още на гол чай. Л. Стоянов. Прави ми скомина.