ТРЕН, трѐнът, трѐна, мн. трѐнове, трѐна (сл. ч.), м. (фр.). Остар. Влак1. Тренът ни влезе под огромния свод на Пещенската гара. Ал. Константинов.