ФИЛОСО̀Ф м. (гр.). 1. Учен, специалист по философия. // В древността — мислител, който се занимава с основните въпроси на битието; мъдрец. Той беше чел доста книги от стари философи, носители на античната мъдрост. Д. Немиров.

2. Прен. Разг. Човек, който се отнася спокойно, хладнокръвно и разумно към всякакви явления и несгоди в живота; мъдър човек. Философ беше Тонката и готов беше да приеме всичко без много страдание. Чудомир. // Разг. Ирон. Човек, който много умува.

Дървен философ (разг., ирон.) — човек, който с дълбокомислен вид говори глупости, разсъждава глупаво.