ЦИРК, цѝркът, цѝрка, мн. цѝркове, цѝрка (сл. ч.), м. (лат.). 1. В стария Рим — специална постройка с арена и амфитеатър за надбягвания, състезания, борби с диви зверове и пр.

2. Подобна сграда за представления на акробати, клоуни, дресирани животни и пр. На арената на цирка излизат два лъва.

3. Само ед. Представление в такава сграда. Гледам цирк.