Библиография
Година на издаване


Изчисти

Автори с имена започващи с М
АБРАГIМОВIЧ М. Я.
ШУКРИЕВА Менянт
АЛАДЖОВА Маруся
АЛЕКСИЋ Мариана
АЛЕКСИЧ Мариана
АЛМАЛЕХ Мони
АНГЕЛОВА-АТАНАСОВА Мария
АНДРЕЕВА Мария
ИВАНОВ М.
МИРЧЕВ Кирил
НИЧЕВА Мира
БАЙРАМОВА Мая
БАКЪРДЖИЕВА Мариана
БАКЪРДЖИЕВА Мария
БАЛБУЗАНОВА Мария
МУРАКАМИ Юко
БАНЧЕВА Мая
ЧОРОЛЕЕВА Мария
БОЖИЛОВА Мая
БОНЕВ Михаил
СТОЙНЕВА М.
БУЧКОВА Мая
БУШЕВ Михаил
ВАЛЧАК-МИКОЛАЙЧАКОВА Мариола
ВАНЕВА Мария
МАВРОДИЕВА Любов
ВАСИЛЕВА Мариана
ВЕЛЕВА Мая
ВЕЛЕВА Милена
ВИДЕНОВ Михаил
ВИЛАРОВА Маргарита
ВИТАНОВА Марияна
МАНЧЕВ В.
СЛАВОВА Милена
ВРИНА Мари
ВРИНА-НИКОЛОВ Мари
ВУЧКОВА Мая
ВЪГЛЕНОВ Михаил
ВЪЖАРОВ Марин
ВЪЛЧАНОВА Маринела
ВЪТОВА Мирослава
ВЮНШЕ Мария
ГАНЧЕВА Магдалена
МОНЕВ Виктор
МОСКОВА Д.
МУРДАРОВ Владко
ГЕОРГИЕВА Мара
ГЕОРГИЕВА Мариана
ГЕОРГИЕВА Мария
КУЗОВА Майя
ГЕОРГИЕВА-КИРИЛЕНКО Маруся
ГЕОРГIЕВА-КИРИЛЕНКО М. Н.
Мурдаров Владко
ГОРЧЕВА Мая
ЯРМОЛЮК М. О.
ГРИГОРОВА М.
ГРИГОРОВА Мария
ГРОЗЕВА Мария
МУГУМОВА Анна
ГЪРДЕВА Милена
ДАКОВА Мариела
ДАМЯНОВА Мария
ДАНЕВА М.
ЖЕРЕВА Мария
РАЙКОВА Мария
ДЕМИРОВА Марина
ДЕЯНОВА Мария
ДЖАНАНОВА Мария
ДИМИТРОВА М.
ДИМИТРОВА Маргарита
ДИМИТРОВА Марийка
ДИМИТРОВА Милка
ДИМИТРОВА-ВЪЛЧАНОВА Мила
ПАВЛОВА Мария
МАЦЮСОВИЧ Я.
ДОБРИКОВА Мария
ДОЙЧИНОВА Мариана
ДОЛАПЧИЕВА Мая
ДРАМАЛИЕВА Мария
ДУДАШ Мария
ДУШКОВА М.
МИХАЙЛОВА Г.
ЗАВЕРА М.
ЛАЗАРОВА Мариана
МАРОВСКА Вера
ЗОЗИКОВА Мария
ИВАНОВ Минко
ИВАНОВА Малина
ИВАНОВА Мария
ИВАНОВА Мирями
ИЛИЕВА Мария
ИЛИЕВА-МАСИМЕО Мария
МОЛДОВАН Валентин
ЙОНЧЕВА Майя
ЙОСИФОВ Михаил
КОТОВА М. Ю.
КАЛАЙДЖИЕВА Милкана
КАЛАМАЖ Марія
КАЛАМАЖ Марiя
КАРААНГОВА Маргарита
КИТАНОВА Мария
КИЧОВИЧ Милош
КОВАЧЕВ Марин
КОЛАРОВА Мария
КОЛЕВ М.
КОНТЕВА Магдена
КОПЫЛЕНКО М. М.
КОРИТКОВСКА Малгожата
КОСПАРТОВА Мария
КОСПАРТОВА-ПОПОВА Мария
КОСТАДИНОВА Маргарита
КОСТОВА Марта
КОСТУРКОВА М.
КОТЕВА Маргарита
КОТОВА Марина
КОЧЕВА М.
ЛЕОНИДОВА Мария
КОШКОВА Мария
МИХАЙЛОВА-СТАЛЯНОВА Надежда
КРЪСТЕВА Мария
КУЗМОВА Михаела
КУНЕВА Мира
МОКИЕНКО Валерий М.
МЛАДЕНОВА Жана
КЪРПАЧЕВА Марта
МИХАЙЛОВА Гергана
ЛАКОВА Мери
ЛЕВУНЛИЕВА Милена
Чоролеева Мария
МИЛЕВА Виолета
ЛИЛОВ Методи
ЛИЛОВА Мария
ЛУКИН М. Ф.
МАЗИЛУ Дан Х.
МАКАРЦЕВ Максим
МАКЕДОНСКА Емилия
МАКЕДОНСКА Цветана
МАЛАМИН Цветан
МАЛДЖИЕВА Вяра
МАЛИНОВА Ренета
БИСЕРОВА Мария
МАЛКОВА Вера
МАЛЧЕВА Албена
МАЛЯР Т. Н.
МАНАКIН В. М.
МАНАКИН Владимир
МАНДЖУЛЯ Мариана
МАНЕВА Варвара
МАНЕВА Дария
МАНЕВА Мариана
МАНОЛОВА Лилия
МАНОЛОВА Румяна
МАНЧЕВ Владимир
МАНЧЕВА Весела
МАРГАРИТОВА Елена
МАРЕВА Амелия
МАРИНОВ В.
МАРИНОВ Ив
МАРИНОВА Йорданка
МАРКОВ Б.
МАРКОВ Гр
МАРКОВ Григор
МАРКУ Христина
МАРТИ Роланд
МАРТИНЦОВА Олга
МАРТЫНЕНКО Г. Я.
МАТЕЕВ Драгомир
МАТЛИЕВ Михаил
МАШАЛОВА Елена
МАШАЛОВА-НАЧЕВА Елена
МЕКЕНЯН Соня
МЕЛЬНИКОВА Лилия
МЕМОВА-СУЛЕЙМАНОВА Хайрие
МЕМОВА-СЮЛЕЙМАНОВА Хайрие
МЕНГЕЛ Светлана
МЕНСКАЯ Т. Б.
МЕРАКОВА Елена
МЕРКУЛОВА Инна
МЕТЕВА Евдокия
МЕТЛАРОВА Маня
МЕХАНДЖИЕВА Цезия
МЕЧКОВСКАЯ Нина
МИЛАНОВ Владислав
МИЛЕВ Александър
МИЛЕНКОВА-КИЕН Росица
МИЛИЕВА Диана
МИЛУШЕВА Бисерка
МИЛЧЕВА Бистра
МИНЕВА-КОВАЧЕВА Л.
МИНЧЕВ Красимир
МИНЧЕВ Тодор
МИНЧЕВА Ангелина
МИРЧЕВА Дора
МИТЕВ Дамян
МИТЕВ Никола
МИТЕВА Мая
МИТЕВА Ценка
МИХАИЛА Георге
МИХАЙЛОВ Георги
МИХАЙЛОВ Любомир
МИХАЙЛОВА Д. А.
МИХАЙЛОВА Димитрина
МИХАЙЛОВА Екатерина
МИХАЙЛОВА Емилия
МИХАЙЛОВА Миглена
МИХАЙЛОВА Надежда
МИХАЙЛОВА С.
МИХАЙЛОВА Силвина
МИХАЙЛОВА-МРЪВКАРОВА Мария
МИХОВ М.
МИХОВ Николай
МИХОВА Елена
МИЦЕВА Маряна
МИЧЕВА Ваня
МИЧЕВА-ПЕЙЧЕВА Калина
МИШЕВСКА Галина
МЛАДЕНОВ Кирил
МЛАДЕНОВ Максим
МЛАДЕНОВА Дарина
МЛАДЕНОВА Олга
МЛАДЕНОВ Стефан
МЛАДЕНОВ Цанко
МЛАДЕНОВА Марина
МОКИЕНКО Валерий Михайлович.
МОЛЛЕ Кунка
МОЛЛОВА Мефкюре
МОЛОХОВА Г.
МОЛОШНАЯ Татьяна Н.
МОЛХОВА Жана
МОМИРОВ Емил
МОРДКОВИЧ Э. М.
МОСКОВ Моско
МОСКОВА-ЕЛЕНСКА Виолета
МОСКОВСКА Марта
МОСТОВСКА Мариола
МИХАЙЛЕСКУ Силвия
МОШКОВ Милко
МУСЕВА Елисавета
МУТАФЧИЕВ Радослав
МУТАФЧИЕВА Вера
МЪЖЛЕКОВА Мария
МЮЛЕР-ОТТ Доротея
МЯКИШЕВ В. П.
Божилова Мая
НАЧЕВА Мира
НЕНКОВА Мария
ЦЪРЕВА Мариана
НИКОЛОВА Мария
НИКУЛИНА М. В.
ОДРАН Милан
ПАДЕШКА Мая
ПАЛИЙ Милена
ПАЛIЙ Милена
ПАЛУКОВА Маргарита
ПАРЗУЛОВА Марияна
ПАРУШЕВ М.
ПАУНОВА Магделена
ПАЦЕВА Мирена
ПЕНОВ М.
ПЕНЧЕВА Майа
ПЕТРОВ Михаил
ПЕТРОВА Мария
ПЕТРОВ Мариян
ПЕТРОВ-СЛОДНЯК Мария
ПОПАЗОВА М. И.
ЯНАКИЕВ Мирослав
ПОПОВА Мария
ПОРТАЛСКИ Макари
МАЙХРОВСКИ Йежи
АНДРЕЕВА М.
РАДОНОВА Мария
РАЙЧЕВА Милена
РАМИРЕС Маргарита
РАНКОВА Мария
РАЧЕВА Мария
РУСИНОВА Мария
РУСКОВА Мира
САВОВА Милена
СИМЕОНОВА Маргарита
СИРАКОВ М.
СЛОДНЯК Мария
СПАСОВА Мария
СПИРОВ М.
СТАЙНОВА Михаила
СТАМЕНОВ Максим
СТЕФАНОВА Марияна
МАНЕВА М.
СТОЙКОВА Милена
СТОЙНОВА Мара
СТРУГАРОВА М.
ТЕТОВСКА-ТРОЕВА Маргарита
ТИШЕВА Минка
ТОДОРОВА Мария
ТОМОВА Мария
ТОНЧЕВА М.
ТУШБЬОФ Мари-Терез
УЗУНОВА Милка
ФАЛКОВИЧ М. М.
ФИЛИПОВА Мария
ФИЛИПОВА-БАЙРОВА Мария
ШУКРИЕВА М.
ХИНКОВА Магдалена
ХРИСТОВ М.
ЦАНЕВА Милена
ЦВЕТКОВА Мариета
ЧАКАЛОВА Мария
ЧАЛЪКОВ Момчил
ШАХАРАН Мария
ШЛЯФИРНЕР Майя
ЯНЕВ Милко
MOLLOVA Мefküre
Парзулова Марияна
Чоролеева Мария
Чоролеева Мария