Библиография
Година на издаване


Изчисти

Автори с имена започващи с П
ОСЕНОВА Петя
ПОПОВ Константин
АСЕНОВА Петя
НАКОВ Преслав
БАРАКОВА Пенка
ПАНТЕЛЕЕВА Христина
БОЯДЖИЕВ Пирин
ПЕНЧЕВ Йордан
БРАТОЕВ Петър
ПЕХЛИВАНОВА Пенка
БЪРКАЛОВА Петя
СОТИРОВ Петър
ВОДЕНИЧАРОВ Петър
ВЪЛКОВ Петър
ВЪРБАНОВ Пламен
ГЕОРГИЕВА Петранка
ГИГОВ П.
Първев Христо
Пашов Петър
ГРИЦЕНКО Павло Е.
ПЕРНИШКА Емилия
ЛУНГАРОВА П.
ДЖАМБАЗОВ Пeтр
ДЖАМБАЗОВ Петр
ДЖАМБАЗОВ Петър
ГУНЯЕВА Павлина
ДИМИТРОВА Петя
ПАВЛОВА Мария
ДМИТРИЕВ П.
ДОШКОВ Петър
ЛЕГУРСКА Палмира
ЗЛАТЕВА Палма
ИВАНОВ Панайот
ИВАНОВА Петя
ПЕНЧЕВ В.
ИЛИЕВА-БАЛТОВА Пенка
ИЛЧЕВ Петър
РАДЕВА П. И.
ХУБЧЕВА П. С.
КИРАЙ П.
КОЙЧЕВА П.
КОСТАДИНОВА Петя
КРЕЙЧИ Павел
ПЕТРОВА-ВАШИЛЕВИЧ Алина
КЪНЧЕВА Павлина
КЪНЧЕВА Петрана
ПАНЧЕВ Иво
Павлова Сабина
ЛУЛАНСКИ Пано
ПАСКАЛЕВА Елена
САВОВА Петранка
ПЕНЧЕВ Владимир
Пернишка Емилия
НЕНКОВА Петя
НЕСТОРОВА Петя
НИКОЛОВА Пенка
ПАВЛЕНКО Н. А.
ПАВЛЕНКО Н. Н.
ПАВЛОВ Васил
ПАВЛОВ С.
ПАВЛОВ Т.
ПАВЛОВА Анна
ПАВЛОВА Елена
ПАВЛОВА Емилия
ПАВЛОВА И. С.
ПАВЛОВА Неда
ПАВЛОВА Румяна
ПАВЛОВА С.
ПАВЛОВА Сабина
ПАДЕШКА Мая
ПАЛИЙ Милена
ПАЛIЙ Милена
ПАЛИКАРСКА Яна
ПАЛУКОВА Маргарита
ПАНАЙОТОВ Величко
ПАНДОВА Росица
ПАНКО Тамила
ПАНКОВА Валентина
ПАНОВА Гергана
ПАНОВА Татяна
ПАНОРОВА Люба
ПАНЧЕВА Екатерина
ПАНЬКО Т. И.
ПАПАЗОВА Силвия
ПАРАШКЕВОВ Борис
ПАРЗУЛОВА Марияна
ПАРУШЕВ М.
ПАСИ Исак
ПАСКАЛЕВ Николай
ПАТЕВ Павел
ПАУНОВА Магделена
ПАЦЕВА Мирена
ПАЧАИ Имре
ПАЧЕВА-КАРАБОВА Светла
ПАШОВ Петър
ПЕЕВ Иван
ПЕЕВ С.
ПЕНАКОВА Гинка
ПЕНЕВ Ем
ПЕНЕВА Катерина
ПЕНЕВА Р.
ПЕНКОВА Пиринка
ПЕНОВ М.
ПЕНЧЕВ Константин
ПЕНЧЕВА Майа
Костадинова Петя
ПЕРВАНОВ Явор
ПЕРЯНОВА Ирина
ПЕТКАНОВ Андрей
ПЕТКАНОВ Иван
ПЕТКОВ Павел
ПЕТКОВА Анелия
ПЕТКОВА Вяра
ПЕТКОВА Екатерина
ПЕТКОВА Светлана
ПЕТКОВА Стефка
ПЕТКОВА-КАЛЕВА Стефка
ПЕТКОВА-СТАЛЕВА Петя
ПЕТРАКИЕВА Невяна
ПЕТРОВ Михаил
ПЕТРОВ Николай
ПЕТРОВ Петър
ПЕТРОВА Анастасия
ПЕТРОВА Галина
ПЕТРОВА Здравка
ПЕТРОВА Иванка
ПЕТРОВА Иглика
ПЕТРОВА Красимира
ПЕТРОВА Мария
ПЕТРОВА Румяна
ПЕТРОВА Славка
ПЕТРОВА Стефка
ПЕТРОВ Мариян
ПЕТРОВСКА Леся
ПЕТРОВСКАЯ Леся
ПЕТРОВ-СЛОДНЯК Мария
ПЕТРОВСЬКА Леся
ПЕЦУЛОВ Спиро
ПИПЕРКОВА Искра
ПИПЕРОВ Боян
ПИРОНКОВ Александър
ПИСИНОВА Невена
ПЛАТОНОВА Ирина
ПЛОТНИКОВ Бронислав
ПЛОТНИКОВА А. А.
ПОЛИТОВ Стефан
ПОНОМАРЕНКО Людмила
ПОПАЗОВА М. И.
ПОПВАСИЛЕВ Стефан
ПОПИВАНОВ Георги
ПОПОВ Борислав
ПОПОВ Боян
ПОПОВ Георги
ХРИСТОВ Паисий
ПОПОВ Димитър
ПОПОВА Велка
ПОПОВ Стоян
ПОПОВА Албена
ПОПОВА Венче
ПОПОВА Катажина
ПОПОВА Мария
ПОПОВА Р. Т.
ПОПОВА-ВЕЛЕВА Иванка
ПОПОВИЧ Ив
ПОПОВСКИ Ив
ПОРАК Ярослав
ПОРТАЛСКИ Макари
ПРЕВЫШ-КВИНТО Е. И.
ПРОХОРОВ В. Д.
ПЪРВАНОВА Радостина
ПЪРВЕВ Христо
ПЪШЕВА Йорданка
ПЫШЕВА Йорданка
РАДЕВА Пенка
БАНЧЕВ П.
РАДОЕВА Петя
САМСАРЕВА Пенка
ПАНОВ П.
СКОРЧЕВ П.
ПУХАЛЕВА Илияна
ПРИМАТАРОВА-МИЛЧЕВА Антоанета
ПАВЛОВА Деляна
Баракова Пенка
ТРЕНДАФИЛОВА Петранка
ФИЛКОВА Пенка
ХЕРАКОВ Петър
ХРИСТОВА-ФИЛКОВА Пенка
ПЕТРОВА Светла
ПЕТРОВА Алина
ЮХАС Петер
ПАЧЕВ Ангел
УРУМОВА Пандора
Пернишка Емилия
Парзулова Марияна
Пантелеева Христина
Първев Христо