Навигация

Информационен портал за българска неология и лексикология

Ваканцувам

несв., непрех. Неодобр. Излизам във ваканция, в отпуска. Войната е на прага, а държавата ваканцува. Десант, 2013, бр. 35. Българският парламент ваканцува.