Навигация

Информационен портал за българска неология и лексикология

Колектор

м. Сътрудник, служител в колекторска фирма. Щом ви звънят колектори, значи дължите пари на някоя фирма. Често хората започват да се обясняват и оправдават пред колектора, като очакват съчувствие или поне разбиране от негова страна (интернет). Произход: от англ. collector.