ЕЗИКОВИ ЗАДАЧИ

1. Прочетете изречението:
Много скоро успях да опозная по-добре това цвете.
Коя липсваща дума трябва да добавите в следващото изречение, за да запазите смисъла на текста:
Върху планетата на малкия принц имаше съвсем простички ………., само с един ред листца, които не заемаха никакво място и не безпокояха никого.


 

Към начална страница

Privacy Policy Settings